Hoofdpagina » Onderwerpen » Hoe wij uw helpen zonder DigiD » Hoe wij u helpen zonder DigiD

Hoe wij u helpen zonder DigiD

Gepubliceerd op 8 mei 2020 om 15:32

Het is logisch dat u zich afvraagt hoe belastingtoeslagen worden aangevraagd zonder DigiD. Gelukkig voor u én voor ons is er: DigiD Machtigen.

Deze dienst betrouwbare dienst, ontwikkeld door de overheid stelt bedrijven instaat om hen diensten te leveren, zonder dat er inbreuk plaatsvindt op het recht op privacy.

 

Voor bedrijven is het alleen mogelijk om een machtiging te krijgen voor een specifieke dienst, zoals o.a. toeslagen aanvragen. Daar worden strenge voorwaarden aan gekoppeld door de overheid.

 

Doordat deze dienst veilig en betrouw is, worden er duizenden Nederlanders per jaar geholpen met (complexe) vraagstukken.

 

Hieronder leest u een aantal vragen die u kunt terugvinden op de website van DigiD.nl:

 

Hoe werkt DigiD Machtigen?

U kunt iemand anders zaken met de overheid voor u laten regelen zonder dat u uw DigiD afgeeft. Dat kan door die persoon te machtigen via DigiD Machtigen. Daarvoor geeft u bijvoorbeeld uw belastingadviseur of een familielid een machtiging. We noemen deze persoon dan 'de gemachtigde'. U vraagt een machtiging aan via machtigen.digid.nl

 

Ik heb geen DigiD. Kan ik toch gebruik maken van DigiD Machtigen?

U kunt zonder DigiD ook telefonisch een machtiging aanvragen via de DigiD helpdesk. U ontvangt dan de machtigingscode op uw adres zoals deze geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen. Als u weet wie u wilt machtigen, kunt u ook deze persoon vragen de machtiging aan te vragen via machtigen.digid.nl.

 

Wat kan een gemachtigde allemaal doen?

Degene die u heeft gemachtigd, kan alleen de specifieke diensten in een bepaalde tijd regelen waarvoor u hem of haar heeft gemachtigd.

 

Hoe kan ik een machtigingscode activeren als ik iemand anders mijn zaken willen laten doen?

De persoon die namens u zaken gaat regelen, kan de machtigingscode activeren. Hiervoor moet u uw gemachtigde de machtigingscode en uw burgerservicenummer geven.

 

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee bedrijven hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken. eHerkenning handelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van iemand die namens een bedrijf online transacties wilt afhandelen . Voor meer informatie: www.eherkenning.nl

 

(bron: https://machtigen.digid.nl)


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.