Hoofdpagina » Onderwerpen » All-in huur

All-in huur

Op het moment dat u een All-in huurcontract hebt afgesloten is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Dit heeft te maken met het feit dat u niet kunt nagaan wat nou precies de kale en de servicekosten zijn.

Om huurtoeslag aan te vragen moet u de kosten van de kale huur en de servicekosten gescheiden houden.

Bij een All-in huur is dit echter niet het geval. Daarom kunt u deze kosten laten “splitsen”.

 

Een all-in-huurprijs is een ongewenste situatie, bijvoorbeeld omdat:


• de huurder niet kan controleren of de jaarlijkse huurverhoging correct is;

• de huurder niet kan nagaan of de jaarafrekening voor de servicekosten en nutsvoorzieningen terecht is. Hij kan dus ook niet            beoordelen of een eventuele bij- of terugbetaling redelijk is;

• de verhuurder de huur niet kan verhogen;

• de verhuurder geen servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen kan afrekenen.


Om de kosten formeel te scheiden van elkaar, te splitsen, dient u een voorstel in te dienen bij uw verhuurder.

 

Een voorstel tot splitsing van de all-in-huurprijs is aan regels gebonden. De huurder moet dit voorstel schriftelijk aan de verhuurder sturen.

 

Hierbij kan hij gebruik maken van de Modelbrief voorstel tot splitsen van de all-in-huurprijs. In het voorstel moeten in ieder geval staan:

 

1. de all-in-huurprijs die de huurder betaalt;

2. de voorgestelde kale huurprijs;

3. het voorgestelde voorschot op de servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen;

4. de datum waarop de splitsing in moet gaan.

 

De huurder stuurt het voorstel ten minste twee maanden voordat de splitsing in moet gaan aan de verhuurder. Stuurt de huurder het voorstel bijvoorbeeld op 12 april naar de verhuurder, dan kan de splitsing op 1 juli ingaan.


De verhuurder heeft tot de voorgestelde ingangsdatum van de splitsing de tijd om te reageren op het voorstel. Gaat hij akkoord, dan is de splitsing per de voorgestelde ingangsdatum een feit.

 

Starten van een procedure
Gaat de verhuurder niet akkoord met het voorstel of reageert hij niet dan kan de huurder de Huurcommissie vragen zijn voorstel tot splitsing van de all-inprijs te beoordelen.

 

De huurder gebruikt hiervoor het verzoekschrift Splitsen all-inprijs.

 

De huurder moet het verzoekschrift binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum indienen bij de Huurcommissie.

 

(bron: www.huurcommissie.nl)

 

Zie hieronder een modelbrief (Voorstel tot Splitsen van de all-inprijs). Deze richt u aan uw verhuurder zodat u kunt nagaan wat uw rechten zijn met betrekking tot huurtoeslag. Heel veel succes!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.