Hoofdpagina » Gratis Proefberekening

Wilt u een gratis Proefberekening Huurtoeslag doen?

Dat is altijd goed. Zo krijgt u een helder beeld van waar u staat. U kunt zien op hoeveel huurtoeslag u recht heeft, maar ook als uw inkomen of huur wijzigt dan kan het zijn dat u minder of juist meer gaat ontvangen.

 

Over het algemeen is het raadzaam om bij elke (kleine) wijziging toch even een proefberekening te maken om te voorkomen dat u moet terugbetalen.

Op onze website volgt u slechts een paar eenvoudige stappen om te zien waar u recht op heeft

Belangrijk is dat u een aantal gegevens bij de hand houdt die u online moet invoeren. Deze gegevens moeten kloppen, controleer de papieren of digitale documenten dus zorgvuldig op datum en onderwerp.

Bij onjuiste gegevens ontvangt u te weinig of moet u terugbetalen wat ongewenst is.

 

Welke gegevens heeft u nodig om huurtoeslag aan te vragen?

  1. U dient te weten wat uw toetsingsinkomen is (jaarinkomen van u en indien van toepassing, uw partner en/of uw medebewoners). Hiervoor heeft u de laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting nodig. Doet u nooit aangifte? Neem dan u loonstrook of jaaropgave. 
  2. Heeft u vermogen? Zoals spaargeld bijvoorbeeld? Ga dan na wat het totale vermogen is van u (en uw partner en/of medebewoners).
  3. U moet doorgeven wat de kale huur plus de servicekosten is van de huurwoning. Deze bedragen staan vermeld in uw huurcontract of op uw (jaarlijkse) huurspecificatie.
  4. Uw BSN als u direct een aanvraag wilt indienen.
  5. Uw rekeningnummer als u direct een aanvraag wilt indienen. (Dit is voor de uitbetaling van de toeslag.)
  6. Zorg ook dat u de identiteitsgegevens van uzelf (uw partner en/of medebewoners) bij de hand houdt. Zorg in ieder geval dat naam, adres en geboortedatum van alle bewoners bekend zijn. 

 

 

U zult zien dat een proefberekening leuk en snel te doorlopen is als u deze gegevens ter beschikking heeft. 

Wij kunnen uw aanvraag in behandeling nemen nadat wij een kopie, foto of scan van uw huurcontract of huurspecificatie hebben ontvangen. U kunt deze direct uploaden op de website onder het kopje contact in het dienstenportaal. Tevens is het mogelijk om uw contract te e-mailen of per post te verzenden naar ons adres. Op dit huurcontract willen wij de volgende informatie terugvinden: uw naam, adres van de gehuurde woning en de huurprijs met de eventueel aanwezige servicekosten. Vermeld bij verzending van uw contract altijd uw naam en BSN (sofinummer).

Wilt u een proefberekening maken? Of een aanvraag huurtoeslag indienen?